20 juli 2019

 

Naam: Downkids International

RSIN: 817687245

Vest. Adres : Vredemaker 130, 1689 WS, Zwaag, Nederland

E-mailadres: peter@peterfokker.nl

KvK nr: 04085413

Bankrek. Nr NL19TRIO0390253588

 

Aanleiding oprichting:

Bij bezoeken aan Oost Europa geconstateerd dat er nauwelijks of geen kennis is om kinderen met Down Syndroom (DS) te begeleiden.

 

Doel:

Zoveel mogelijk kennis over DS verspreiden in het buitenland

 

Activiteiten:

 1. D.m.v. trainingen in motorische vaardigheden organiseren in het buitenland  voor fysiotherapeuten, doctoren, belanghebbenden en ouders
 2. Samenwerking zoeken met stichtingen DS in andere landen in Europa of er buiten om samen plannen te ontwikkelen.
 3. In Nederland jongeren met DS helpen een zelfstandig leven te creëren d.m.v. zoveel mogelijk jongeren met DS met elkaar in contact brengen om hun sociale leven te verrijken.
 4. De site “Downcontact” is reeds ontwikkeld.
 5. In de toekomst een tehuis opzetten voor de oudere met DS waarbij dementie geconstateerd is.

Doelgroep:

 1. Babies, peuters, lagere school kinderen met DS in het buitenland
 2. Jongeren met DS in Nederland boven de 18 jaar

Vermogen:

 1. Gelden worden verkregen uit giften van donateurs
 2. Erasmus ondersteuning bij projecten i.s.m. Europese partners
 3. Fondsen aanvragen, b.v. NSGK, VSB,
 4. Het vermogen wordt beheerd door penningmeester en accountant i.s.m. voorzitter
 5. Het bestuur besluit aan welke projecten de donaties besteed worden
 6. Het project moet een kennis-project zijn. Dat wil zeggen, dat het niet aan materialen maar aan kennis op langere termijn besteed wordt.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                Len Dingler

Vice voorzitter:        Jet Stoutenbeek

Secretaris:                Peter Fokker

Penningmeesteer:    Judith van Overbeek

Bestuurslid:              Joyce Dekker

 

Beloningsbeleid:

 1. Alle leden zijn vrijwillig aan het werk voor Downkids International.
 2. Tijdens bestuursvergaderingen worden de financiën en toezeggingen behandeld.
 3. Meer dan de helft moet vóór een beslissing zijn.

 

Balans en staat van baten en lasten van 2017:

Balans_2017

Resultatenrekening_2017

Balans 2018

Resultatenrekening 2018

 

Financieel overzicht + begroting 2019, 2020, 2021:

 

In kas 2017:                                   €   3. 000

Erasmus toelage 2017                   € 29. 000       uitgegeven €  6.000

In kas 2018:                                   €   6. 000

Erasmus toelage 2018                   € 17. 000       uitgegeven € 15.000

In kas 2019:                                    €   3. 000

Erasmus toelage                            € 17. 000 + € 2000. (restant 2018)

In kas 2020:                                     €   3. 000

 

Wij hebben geen huur.

Kantoorkosten worden vrijwillig gedragen

Donateurenbestand brengt jaarlijks tussen € 3.000 en € 4.000 op.