Contact details

 

Secretaris Peter Fokker

Vredemaker 130

1689 WS Zwaag
Netherlands

 

Website: www.downkidsinternational.com
Email: peter@peterfokker.nl

 

ANBI: 817687245
RSIN: 817687245

DKI Doelstelling: Doelstelling

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

 

Beloningsbeleid:

 

Actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten Nederland : Nederland

Actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten Buitenland : Buitenland

 

Balans en staat van baten en lasten van afgelopen jaar:

 

 

KvK nr.: 04085413

Account nr.:

NL19TRIO 0390253588

Downkids International

Triodos bank  Zeist