VRIJE TIJD VAN MENSEN MET HET SYNDROOM VAN DOWN

EEN EUROPESE FOTO

 Voorwoord

Asociația Langdon Down Oltenia Centrul educațional Teodora, ALDO-CET
coördineert het Europese project DS LEISURE, een opleidingsprogramma om de kwaliteit van leven van mensen met Down syndroom te verbeteren door middel van inclusieve vrije tijd.

Het DS LEISURE-programma heeft tot doel de competenties te trainen op
het gebied van attitudes, vaardigheden en kennis van mensen met Down  syndroom, hun families, specialisten en vrijwilligers met betrekking tot de implementatie van inclusieve vrijetijdsactiviteiten.

 

www.dsleisure.eu

 

Vanaf oktober 2017 tot september 2019 wordt het DS LEISURE project uitgevoerd door een Europees consortium, bestaande uit zes partnerorganisaties:

Vier NGO’s die werkzaam zijn op het gebied van Down Syndrome als volgt:

 1. ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA,ALDO-CET, Roemenië; 
 2. Associazione Italiana persone down Onlus, AIPD, Italië;
 3. Stichting downkidsinternational, DKI,  Nederland;
 4. Down sendromu Dernegi, DSD, Turkije.

Twee universiteiten: de  Universiteit van Craiova, Roemenië neemt deel als Leisure expert en de Aristotelio Panepipstimio Thessalonikis, Griekenland als expert in de ontwikkeling van ICT-hulpmiddelen, aangepast aan mensen met een handicap.

DS LEISURE is een project dat door de Europese Commissie wordt
gefinancierd in het kader van het ERASMUS + 2017-programma.

 

De partners samen met mensen met Down syndroom, hun families, ondersteuning en vrijetijdssector professionals hebben ontworpen, getest en gevalideerd een opleidingspakket, een reeks van praktische ervaringen en een online platform voor de uitvoering van
de opleiding Methodologie.

Inleiding

Het DS LEISURE training programma is gericht op mensen met een verstandelijke handicap die vrijetijdsactiviteiten kunnen uitvoeren met of zonder ondersteuning van het systeem. Het programma biedt leermiddelen voor vrije tijdplanning en voor de uitvoering van het persoonlijk plan dat is ontworpen.

 

Probleem

Na de studies uitgevoerd in elk partnerland, met betrekking tot de
gewoonten van mensen met Down syndroom om hun vrije tijd door te brengen, waarin 883 mensen met Down syndroom IM, in drie leeftijdscategorieën: 11-14 jaar; 15-22 jaar oud; Ongeveer 23 jaar; In de vijf  partnerlanden zijn verschillende gemeenschappelijke conclusies getrokken:

 

Het merendeel van de mensen met het syndroom van Down in de analyse sample brengen hun vrije tijd thuis of in activiteiten georganiseerd door de associaties waartoe ze behoren, samen met hun leeftijdsgenoten en professionals.

De mensen met het syndroom van Down in het analysemonster die een gewoonte hebben om in een vrijetijds omgeving te gaan, worden altijd begeleid door operators in de organisaties waartoe ze behoren of door mensen te ondersteunen, en nooit alleen door vrienden.

De meeste mensen met het syndroom van Down in het analysemonster hebben niet de gewoonte om naar

 1. concerten, theater, bioscoop, tentoonstellingen of bibliotheek te gaan; 
 2. jubilea of partijen in Club/Disco te gaan
 3.  picknicks noch voetbal/Handbal/volleybalwedstrijden te gaan ;
 4. staats- bestuurlijke en politieke instellingen te gaan

DS LEISURE OPLOSSINGEN

Elke partner organiseerde een workshop,
waarin volwassenen met het syndroom van down, ouders, vrijwilligers,
ondersteunende mensen, educatieve professionals en vertegenwoordigers van vrijetijds omgevingen deelnamen.

 1. De deelnemers met Down Syndroom analyseerde
  de kozen de vrije tijd om te trainen en te ervaren.
 2. Als gevolg hiervan ontwierp het DS
  LEISURE consortium de methodologische gids voor het opleidingsprogramma en
  organiseerde het werksessies voor zijn validering samen met dezelfde
  deelnemers.
 3. Op basis van de behaalde resultaten en
  de geïdentificeerde behoeften werden de materialen voor het trainen van de vaardigheden
  die nodig zijn voor het ontwerpen en organiseren van het eigen vrijetijds plan
  geproduceerd.

DS
LEISURE INTELLECTUELE OUTPUTS

Het DS LEISURE consortium heeft vier categorieën van intellectuele
outputs ontworpen en gepubliceerd:

 1. Compeneus – een  synthetische presentatie van het DS Leisure
  training concept, gemaakt door middel van een samenvatting van de
  doelstellingen, de inhoud  van
  opleidingen en lessen, de gevolgde lesmethoden en competenties. https://www.dsleisure.EU/public-documents

 2. Werkboek voor mensen met een verstandelijke handicap -vijf lessen die de stagiairs uitnodigen:
  1. Om na te denken over vrijetijdsactiviteiten die willen ze ervaren;
  2. Het ontwerpen van een persoonlijk vrijetijds plan op basis van eigen keuzes en belangrijke ondersteunende factoren;
  3. Om het wekelijkse schema op te stellen waarin de persoonlijke vrije tijd wordt benadrukt;
  4. Het vaststellen van de stappen die nodig zijn voor het uitvoeren van een vrijetijdsbesteding en de ondersteunende personen;
  5. Om het persoonlijke plan om te zetten in een activiteitenplan; en om het activiteitenplan te oefenen en te presenteren.

De leerling zelf evalueert zijn/haar activiteit
en beantwoordt met behulp van iconen aan een reeks vragen. https://www.dsleisure.EU/public-documents

     3. Richtlijnen voor professionals: support tools voor Leisure professionals en ondersteunende mensen. Een set
gidsen: methodologisch, Train de trainer, trainers, leren door te doen; Het
beoefenen van de ervaringsgerichte activiteiten; En de evaluatieformulieren.  https://www.dsleisure.EU/public-documents

    4.E-LEARNING PLATFORM -gebouwd in
aparte secties voor lerenden en trainers of instructeurs. De online cursussen
zijn gebaseerd op elektronische oefeningen, virtuele scenario’s en didactische
informatie en zijn toegankelijk via directe registratie.

VALIDATIE VAN TRAININGSMATERIAAL

 

De validatie van het opleidingsmateriaal werd uitgevoerd in alle 5 partnerlanden, in drie dimensies:

 1. Face-to-face door praktische oefeningen en
  rollenspel;
 2. Leren door te doen in vrijetijds omgevingen van de belangrijkste competenties die worden nagestreefd: bewustzijn
  van iemands eigen persoon; sociale vaardigheden, assertiviteit, creativiteit en
  het oplossen van kracht, vragen om hulp en het gebruik van het systeem,
  mogelijkheid om keuzes te maken, communicatie en begeleiding
 3. E-learning via elektronische games, virtuele
  scenario’s en online oefeningen voor persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van zelfbewustzijn en onafhankelijkheid, het vergroten van het vertrouwen in persoonlijke keuzes en intrinsieke motivatie.

Het werkmodel is gebaseerd op de dialoog techniek, in het kader van de zelfbeschikkingstheorie en de persoon gerichte planning, met de nadruk op inclusieve vrijetijdsactiviteiten zoals elke andere persoon, met doelstellingen om het zelfbewustzijn te vergroten en de Omgeving van wederzijds leren.

De aanpak is gebaseerd op vragen die zijn gemaakt rond de wensen en behoeften van de leerling; Personalisatie met een focus op het vinden van een creatieve oplossing voor iedereen; Zelf regisseren en opstellen van contacten voor zelfontplooiing; Het identificeren van het eigen systeem (familie, buren, vrienden) dat inclusie kan creëren en nieuwe kansen opent.

Lessen zijn ontworpen in eenvoudige taal, leren door herhaling, uitwisseling van kennis en
ervaringen binnen de groep, wederzijdse ondersteuning en empowerment als groeps
coördinatoren de deelnemers met Down syndroom die al weten of doen bepaalde
Activiteiten en oefeningen. 

Leren gebeurt via groeps dialogen, ondersteuning van werk, individueel werk, rollenspel en communicatie oefeningen.

Kansen

 

Het DS LEISURE trainingsprogramma
traint respect, erkenning en acceptatie van verschillen in visie; Actief
luisteren, moeder iemands innerlijke stem, vragen stellen, betrokken bij de
onderwerpen van de dialoog en serieus nadenken over de bijdrage van elke
deelnemer.

Het DS LEISURE consortium dankt gebruikers en medewerkers voor hun betrokkenheid en toewijding!

WE DELEN KENNIS IN HET GENIETEN VAN VRIJE TIJD!

ALDO-CET, Romania

Maria Vislan

August 31,  2019