ErasmusPlusO-1024x292 (1)


Downkids International werkt waar mogelijk samen met ouderorganisaties, zodat de kennis over begeleiding van kinderen met Down Syndroom zoveel mogelijk lokaal geïmplementeerd kan worden. Ouders zijn tenslotte de belangrijkste schakels voor kinderen om een plek te verwerven in hun leefgemeenschap.

Om extra kennisuitwisseling en ontmoeting te stimuleren, maakt Downkids International gebruik van Erasmus +. Dit is een Europees fonds dat ons in staat stelt om learning partnerships aan te gaan met landen in Europa. Een partnership duurt twee jaar. Samen met deze landen stellen we vast welke ambities we binnen deze periode trachten te realiseren en daar werken we met elkaar aan. Onderlinge ontmoeting vormt een belangrijk element in de partnerships. Onze ervaring is dat aandacht voor elkaars werk een belangrijke impuls geeft aan het enthousiasme van alle betrokkenen.

Zie voor meer informatie: http://www.erasmusplusve.nl

Ten behoeve van de efficiency en effectiviteit zoekt Downkids International ook in Nederland de samenwerking met Nederlandse en internationale Down organisaties, zoals Stichting Downsyndroom en stichting Upside van Down.