DSCF6336


Projecten Nederland

2011-2014

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:

Met ondersteuning van het Europees Platform hebben wij in Bulgarije, Turkije en Roemenië organisaties kunnen stimuleren om hun kennis te delen en oudergroepen op te zetten. Downkids International was initiatiefnemer en partner in dit learning partnership.

2015

Momenteel loopt ook een project via het Europees Platform dat gericht is op jongeren met Down Syndroom. Downkids International heeft hiervoor opnieuw een learning partnership opgestart (2013-2015). In deze samenwerkingsvorm is het mogelijk om activiteiten te stimuleren in Hongarije en Slowakije op het gebied van zelfstandig wonen en werkgelegenheid.

In 2013 hebben wij een onderzoek gestart naar mogelijkheden om een besloten online platform op te zetten voor jongeren met Down Syndroom en andere jongeren met een verstandelijke beperking.

Downkids International is momenteel bezig om dit project verder te ontwikkelen in samenwerking met andere stichtingen die zich met Down Syndroom bezig houden.

Op 17 maart heeft  Downkids International samen met Lions Club Noord Holland Centraal een groot sponsorevenement georganiseerd in Cinemagnus, de bioscoop in Schagen.

De sponsoren kregen  van Cinemagnus een “mystery movie” voorgeschoteld.

Wij zijn blij dat het  ingezamelde bedrag is vermeerderd door NSGK, de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind!

logo-nsgk-1024x1024

Downkids ontving € 20.000 voor hun initaitief om een online game te ontwikkelen voor Nederlandse Down-pubers.
Het doel van deze game is om de sociale wereld van deze pubers te vergroten.
Ze kunnen hiermee met elkaar, met u en met mij spelen !