Titel
Lauteslager, P.E.M. (2000). Kinderen met het syndroom van Down: motorische ontwikkeling en behandeling. Amersfoort: ‘s Heeren Loo Zorggroep.

 

Korte omschrijving
De motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down wordt gekenmerkt door specifieke problematiek en geeft aanleiding tot fysiotherapeutische interventie. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een motorisch meetinstrument en van een fysiotherapeutische behandelmethode en van onderzoek naar psychometrische karakteristieken en effectiviteit.

 

Samenvatting
Het proefschrift beschrijft de motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down. De functionele beperkingen die zich voordoen in het motorische gedrag worden verklaard met het theoretisch construct ‘Stoornissen in het systeem van Houdingsregulatie’.
Op basis van dit construct zijn het motorisch meetinstrument ‘Basis-motorische Vaardigheden van Kinderen met Downsyndroom (BVK)’ en het behandelingskader ‘Fysiotherapie voor jonge kinderen met Downsyndroom’ ontwikkeld. Het meetinstrument en het behandelingskader zijn als bijlage opgenomen.
In het boek wordt verslag gedaan van psychometrisch onderzoek van de motorische test en van onderzoek naar de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling. De BVK is betrouwbaar, constructvalide en responsief, BVK-motorische ontwikkelingscurves zijn in ontwikkeling. De behandelmethode leidt tot een significante verbetering van motorische vaardigheden.
BVK-metingen brengen structuur en doelgerichtheid aan in de interventie. Actuele behandeldoelstellingen zijn rechtstreeks uit een BVK-meting te herleiden. Op indicatie van BVK-metingen en in samenwerking met ouders en kind ontstaat een methodische en transparante kinderfysiotherapeutische aanpak.
De behandelmethode vraagt om actieve deelname van ouders en kind. Omdat het de behandeling betreft van jonge kinderen met een verstandelijke beper¬king moet oefentherapie veilig en herkenbaar zijn. Een spel- of verzorgingssituatie moet als vanzelfsprekend een appèl doen op motorisch gedrag. De methode versterkt ouders in hun competentie om motorisch gedrag te stimuleren in dagelijks spel en verzorging.

 

Klinische implicatie
De BVK-methode maakt onderdeel uit van de richtlijn van kinderartsen voor de begeleiding van kinderen met het syndroom van Down in Nederland en is de standaard methode van kinderfysiotherapeuten werkzaam met jonge Downsyndroom kinderen in Nederland. Jaarlijks worden BVK-trainingen georganiseerd in Nederland. Inkomsten zijn bestemd voor onderzoek en onderwijs.
Aan de hand van train-de-trainer programma’s wordt de methode verspreid in Europa, Azie, Afrika en Zuid-Amerika. De eigen stichting Disability Support International draagt bij aan financiering. Missie is om de positie te versterken van kinderen met een verstandelijke beperking in het eigen gezin en in de maatschappij. Het boek kent 8 vertalingen, waaronder Engels, Spaans en Russisch.

 

Link
Op de website informatie over de methode, proefschrift, projecten en publicaties.
www.downdevelopment.nl
www.downkidsinternational.com

 

Zoektermen
Syndroom van Down, motorische ontwikkeling, basis-motorische vaardigheden, BVK, motorische ontwikkelingscurve

 

Organisatie
’s Heeren Loo Zorggroep
expertisecentrum Advisium
Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort
www.sheerenloo.nl
www.advisium.nl

 

Contact
dr. Peter E.M. Lauteslager (PhD), kinderfysiotherapeut
manager Expetisecentrum Advisium
‘s Heeren Loo Zorgpark Ermelo
postbus 550
3850 AN Ermelo
Nederland
+31 341 555571
peter.lauteslager@sheerenloo.nl
www.downdevelopment.nl