down


Projecten Buitenland

ALBANIË

2011 

Dankzij Downkids International heeft ITZIT een documentaire kunnen maken over de positie van een Albanees Down jongetje en zijn moeder die veel bekendheid heeft gekregen in Albanië.  Zie https://itzit.nl/films/documentaires/

Het jongetje Jonathan uit de film is een aantal malen met zijn moeder op de tv geweest. Top Channel, éen van de grootste medianetwerken in Albanië, heeft zelfs een prijs gewonnen door aandacht te besteden aan Jonathan en daarmee grote positieve impact gehad op de beperkte kennis die er in Albanië is over Down Syndroom.

2012

Downkids International maakte een 3-daagse fysiotherapie training BMS (basic motor skills, early intervention therapy) mogelijk voor 20 professionals in Tirana.

2014

Een vervolg op de BMS-training heeft plaatsgevonden op de universiteit voor fysiotherapie.

Mede dankzij de interventie van Downkids International is een nieuwe oudervereniging opgericht in Tirana.


BULGARIJE

2009 – 2014

In samenwerking met Downkids International hebben in Bulgarije de volgende activiteiten plaats gevonden:

Vier seminars voor ouders, medici en overheid, vier BMS-trainingen voor fysiotherapeuten en eén seminar en een BMS-training in Macedonië.

Dankzij Downkids International is het boek van Dr. Peter Lauteslager (ontwikkelaar en trainer BMS) vertaald in het Bulgaars, zie www.downdevelopment.nl.

Inmiddels zijn er acht oudergroepen opgezet.

Drie fysiotherapeuten zijn BMS gecertificeerd door Peter Lauteslager en werken nu met deze methode.

Zij geven zelfstandig trainingen en lezingen en delen hun kennis met andere zorgverleners uit verschillende disciplines.

Tevens heeft er in 2012 in Sofia een seminar plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers uit Turkije, Nederland en Roemenië aanwezig waren. Dit seminar werd financieel ondersteund door het Europees Platform.


MEXICO

2014

In Mexico heeft Downkids International de eerste contacten gelegd met ouders. De stichting onderzoekt nu welke mogelijkheden er zijn om de kennis over fysiotherapie te vergroten en oudergroepen te stimuleren.


MOLDAVIE

2004 2014

Downkids International heeft al sinds 2004 contact met een ouder van een dagverblijf voor Down kinderen. Dit dagverblijf heeft DKI bezocht. Via een Lions service club is een bedrag geschonken om speelgoed aan te schaffen.

Indertijd bleek het nog niet mogelijk om een training voor fysiotherapeuten te organiseren.

Inmiddels is de situatie veranderd en is het waarschijnlijk mogelijk om in 2015 een BMS-training te organiseren.


PERU

2014

De eerste BMS-trainingen in Peru vonden plaats in samenwerking met Proyecto Yannick. Circa 20 fysiotherapeuten zijn opgeleid door Peter Lauteslager.

Downkids International zal het bestuur van Proyecto Yannick verder ondersteunen bij haar activiteiten om de positie van kinderen met Down Syndroom in Peru te verbeteren.


ROEMENIË

2005-2008

In Boekarest hebben zes seminars voor ouders, medici en overheid plaatsgevonden.

Daarnaast konden dankzij Downkids International zes BMS-trainingen georganiseerd worden voor fysiotherapeuten.

Downkids International maakte het ook mogelijk dat het boek van Peter Lauteslager is vertaald in het Roemeens, zie www.downdevelopment.nl.

2011-2012

In een jaar tijd zijn zeven oudergroepen opgericht.

Voor ouders, medici en overheid is een seminar georganiseerd in Craiova.

Met ondersteuning van het Europees Platform heeft Roemenië een seminar georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers uit Turkije, Bulgarije en Nederland aanwezig waren. Downkids International was partner in dit learning partnership.

Downkids International werkt in Roemenië samen met Sindromdown, zie www.sindromdown.ro


TURKIJE

2011-2014

Downkids International maakte het mede mogelijk dat vier seminars voor ouders, medici en overheid zijn georganiseerd.

Daarnaast vonden drie BMS-trainingen voor fysiotherapeuten plaats.

Drie fysiotherapeuten zijn gecertificeerd door Peter Lauteslager en werken nu met deze methode.

Het boek van Peter Lauteslager is vertaald in het Turks, zie www.downdevelopment.nl.

Onze partner in Istanbul heeft een seminar georganiseerd waarbij vertegenwoordigers uit Bulgarije, Nederland en Roemenië aanwezig waren. Dit seminar is financieel ondersteund door het Eurpopees Platform. Downkids International was partner in dit learning partnership.

Downkids International werkt in Turkije nauw samen met Downturkiye in Istanbul, zie www.downturkiye.com


SRI LANKA

2009-2012

In Sri Lanka was het mede dankzij Downkids International mogelijk om drie seminars voor ouders, medici en overheid te organiseren.

Eveneens hebben drie BMS-trainingen voor fysiotherapeuten plaatsgevonden en zijn drie fysiotherapeuten gecertificeerd. Zij werken nu met deze methode.

Ook vond er een lezing plaats universiteit in Colombo en is er een kenniscentrum geopend specifiek voor down syndroom in hospitaal Colombo.